nemozne

V dni, keď materstvo nejde…

Napísala Vik / minútka ticha / 13. Jún 2014

…odvahu, mamky.

Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí; obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.

Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.. (Náreky 3, 23-24)

vsetkoNemozneStanesaKrasnzm

Photo Credit: horrigans via Compfight cc

 


Oslovilo vás to? Pridajte komentár.

Nechajte nám, prosím, svoj odkaz.